Jsme česká firma s vlastním softwarem pro řízení televizních stanic!

Tisíce zaměstnanců v televizích po celém světe používají software PROVYS. Už 25 let.

Jaké oblasti PROVYS pokrývá:

Přepni se k nám!

I ty můžeš pracovat pro významné světové televizní společnosti. Vyber si, jaká pozice tě zajímá.

Máš zájem?

Máš dotaz?

Proč pracovat u nás?

1. Máme špičkový produkt a pracujeme na novém, ještě lepším

Ve svém oboru patříme mezi TOP 5 společností na světě.

2. Atraktivní projekty

Se zkušeným týmem budeš pracovat na zajímavých projektech pro televizní společnosti po celém světě, které jsou lídry ve využívání moderních technologií.

3. Vzdělávání a rozvoj

Nabízíme pestrou škálu interních i externích školení, jazykové vzdělávání, podporujeme získávaní odborných certifikátů.

4. Příjemné pracovní prostředí

Jednotlivé týmy mají vlastní kanceláře, ve kterých mají na práci klid. Pracovní vybavení je možné přizpůsobit dle preferencí. Každý má k dispozici velký pracovní stůl s kvalitní židli. Jezdíš rád na kole? To není problém. U nás ho zaparkuješ a sebe osprchuješ. Samozřejmostí je vybavená kuchyňka, která nabízí prostory nejen pro společné firemní snídaně, ale i pro neformální schůzky.

5. Neformální firemní kultura

Firmu před 25 lety založila parta nadšenců. Dnes je nás více než 60 a stále nás to baví. Žádné politikaření a zbytečná byrokracie. Hodně se scházíme, sdílíme nápady, vymýšlíme řešení. Vzájemně si vycházíme vstříc a respektujeme se.

I proto je pro mnoho z nás PROVYS první a jediné zaměstnání.

Plánování vysílaní

PROVYS je základním informačním systémem pro televizní vysílání. Tento systém zajišťuje, že se záměr vysílatele dostane na televizní obrazovky. Pokrývá procesy začínající vysílacím schématem – přípravou strategického finančního a dramaturgického plánu stanice, pokračuje sestavením vysílacího plánu, integrací programového, reklamního a upoutávkového plánu, přípravou vkládané grafiky a končí odvysíláním detailně naplánovaného programu a vyhodnocením sledovanosti. Příklady výstupů z PROVYSu jsou pak samotné televizní vysílání, elektronický programový průvodce v televizním přijímači nebo televizní program uveřejněný v novinách či na webu.

Řízení výroby

Plánování a koordinace mediálních projektů patří k nejtěžším výrobním procesům vůbec pro velký počet a rozmanitost projektů realizovaných každý den. V PROVYSu jsou připravovány a schvalovány projektové záměry a jejich rozpočty, plánovány jednotlivé kroky předvýroby, natáčení i postprodukce. Produkční tým může prostřednictvím systému PROVYS rezervovat a objednávat studia, přenosové vozy, výrobní štáby, přenosové linky, techniku i materiál. Dispečeři rozdělují práci svým zaměstnancům nebo objednávají externisty, skladníci získají přehled o toku zásob a pohybu svěřené techniky. Controlling i management vidí plánované, průběžné i finální náklady výroby.

Prodej reklamy

Z něčeho musí vysílatelé žít, proto podporujeme i práci obchodních oddělení. Jejich činnost začíná přípravou ceníků a slevových modelů, pokračuje zajištěním rámcových a dlouhodobých kontraktů s mediálními společnostmi a zadavateli reklamy, prodejem reklamy i celých reklamních kampaní a zajištěním sponzoringu. Objednané spoty jsou následně ručně nebo sofistikovanými algoritmy rozmístěny tak, aby bylo možno co nejlépe a nejvýnosněji splnit všechny podmínky uzavřených smluv a PROVYS také automaticky vypočítá a vyfakturuje platby za odvysílané reklamy.

Akvizice a práva

V podstatě žádná významnější televize dnes nevysílá jen svoji vlastní tvorbu, ale nakupuje úspěšné pořady zahraničních vysílatelů nebo nezávislých výrobců. PROVYS pomáhá pracovníkům nákupu již od screeningu a sledování trhu s televizním obsahem. Je nástrojem pro vyhodnocování a rozhodování o nákupu licencí. Nákupní kontrakty jsou následně v systému rozepisovány na jednotlivá práva a omezení, jak na běžné televizní vysílání, tak pro použití v internetových archívech či v různých mobilních platformách. Díky propojení s modulem plánování vysílání je možné sledovat hodnotu programové knihovny a náklady na vysílání a počítat odpisy nehmotného majetku.

Nelineární vysílání

Nejen televize je mocným sdělovacím prostředkem. Je to internet, který dnes vládne světu. PROVYS díky integraci plánování vysílání, popisu práv a modulu nelineárního vysílání umožní plánovat obsah internetových archívů i nasazování pořadů do elektronických videoték. Podporujeme mobilní, televizní i počítačové platformy, různé druhy zpoplatnění i strategií nasazení pořadů. Díky integraci na platformy je možné tento poměrně náročný proces zcela automatizovat, vyhnout se nechtěnému porušení komplikovaných vysílacích práv a vyhodnotit ekonomický přínos internetového vysílání.

Správa obsahu a médií

Takzvaný MAM (Media Asset Management) je konečně modul, ve kterém je vidět i video! PROVYS spojuje řízení procesů, popis metadat – informací o vyrobených či nakoupených materiálech a práci s obrazem a zvukem. Programová knihovna tvoří největší informační hodnotu každé televizní společnosti a stejně důležitá je správná manipulace s videem již od záznamu z kamery či od distributora, přes konverzi do správného výrobního, vysílacího nebo archivního formátu, kontrolu kvality a další zpracování až po archivaci. Stále pod plnou kontrolou PROVYSu!

Naši klienti

Reagovat na pozici

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz

Napiš nám

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz