Vývojář webových aplikací

Náš informační systém pokrývá mnoho procesů v televizi a produkčních domech a stavíme vybrané agendy jako webové aplikace.

Společně s obchodem i uživateli definujeme tyto aplikace a snažíme se je připravit pro vybrané role uživatelů, včetně správného propojení s ostatními agendami a moduly.

Prostě budujeme celý nový ekosystém pro náš produkt.

Co konkrétně budeš dělat:

 • pracovat na webové platformě pro systém PROVYS (Angular a dotnet),
 • implementovat aplikace v této vyvíjené webové platformě,
 • pomáhat definovat procesy v těchto aplikacích,
 • rozvíjet stávající a vymýšlet nové přístupy, spojení i komponenty.

Co budeš potřebovat:

 • hlavně HTML, CSS a Angular (typescript/javascript) – pracujeme s aktuálním Angularem,
 • C#, .NET Framework (netcore 3.1, net 5) a NodeJS,
 • angličtinu – naše dokumentace, zdroje a kódy jsou hlavně anglicky, stejně jako naše rozhraní a největší část zákazníků,
 • nějakou analytickou schopnost pro překlad zadání a řešení problémů
  – chuť se učit nové věci a měnit zaběhlé rutiny,
 • může se ti hodit znalost SQL, PL/SQL (Oracle) – „read only“ ti stačí 🙂 

S čím se u nás ještě potkáš?

 • krom zmíněných JS/TS/HTML/CSS a C# (dotnet), taky s SQL a PL/SQL,
 • máme tu i Kubernetes a Docker Desktop, umíme i YML a někdo dělá Python jiný zase PowerShell,
 • máme vlastní GitLab a Nexus a nebojíme se je použít, takže v jejich CI/CD pipelines se nám „peče“ spousta artefaktů,
 • jsou tu i další jazyky, tooly, aplikace a nové přibývají, takže výčet asi jen tak nekončí a už teď je určitě neaktuální.

… a junior nebo senior?

 • máme určitě dost práce pro obě role,
 • pokud se cítíš na to pomoct v základních kamenech api backendu, pustíme tě tam,
 • pokud znáš Angular framework jako svoje boty, svěříme ti nějakou jeho netriviální částm
 • pokud umíš kouzlit v CSS, necháme tě svou magii tam předvést
 • pokud nevíš domluvíme se 🙂

Máš zájem? Napiš Monice

Monika Zabadalová

Mobil: +420 774 433 088
E-mail: monika.zabadalova@provys.com

Reagovat na pozici

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz