Konfigurátor a tester

Jako konfigurátor/tester budeš u nás součástí dodavatelského týmu implementujícího požadavky stávajícího zákazníka, kterým typicky bývá významná evropská televizní společnost (například norská TV2, britské AMCNI, polský Polsat či Česká, Slovenská, Estonská, Slovinská, Maďarská veřejnoprávní televize).

Co konkrétně budeš dělat:

 • Konfigurovat SW PROVYS – konzultant může systém přizpůsobit dle požadavků klientů či produktových manažerů přímo přes uživatelský interface. Konzultant je administrátorem systému a upravuje rozhraní a funkcionalitu.
 • Testovat SW PROVYS – nové prvky systému a jejich vliv na existující funkcionalitu a vytvářet testovací scénáře.
 • Dokumentovat změny provedené v SW PROVYS v uživatelském manuálu.
 • Stále se učit něco nového – PROVYS je rozsáhlý systém a nedá se naučit během pár dnů. Na každém projektu a s každou změnou v SW PROVYS se naučíš něco nového.

 

Další možné úkoly v rámci našich implementačních projektů a produktového vývoje:

 • Specifikace business požadavků našich zákazníků a produktových manažerů pro naše programátory, designy navrhovaných řešení: je potřeba business požadavky přeložit takovým způsobem, aby dávaly smysl i pro programátory.

Jsi pro nás ideální kandidát pokud:

 • hovoříš anglicky na pokročilé úrovni (angličtina je pracovním jazykem u klienta a anglicky píšeme i dokumentaci)
 • aktivně se zajímáš o informační technologie
 • chceš dělat technickou práci
 • máš zkušenosti s testováním sw a/ nebo konfigurací informačního systému

Určitě se hodí:

 • znalost SQL
 • orientace v kódu
 • znalost skriptování nebo programování v nějakém jazyce

Jak to bude vypadat po nástupu:

Po nástupu absolvuješ kvalitní 6 týdenní zaškolení, v průběhu kterého se naučíš pracovat se systémem PROVYS. Naučíš se systém nastavovat, seznámíš se i s pohledem uživatele. Na konci školení dokážeš dělat základní nastavení systému a rozumíš specifikům broadcasting byznysu.

Nejlépe se člověk učí v praxi, proto jsi v průběhu školení zapojen do konkrétního projektu. Pomáháš zkušenějším konzultantům, učíš se, co implementační projekt obnáší.

Co můžeš čekat do budoucna:

Díky postupně nabytým znalostem, zkušenostem z projektů a také díky tvé pečlivosti budou nové instalace u zákazníků řádně otestované a bez chyb. Budeš se podílet i na zlepšování metodiky pro testování našeho systému. Umožníme ti stát se expertem na konfiguraci PROVYSu.

Pokud budeš mít zájem, je do budoucna možný i posun na pozici konzultanta.

 

Máš zájem? Napiš Monice

Monika Zabadalová

Mobil: +420 774 433 088
E-mail: monika.zabadalova@provys.com

Reagovat na pozici

Informace o způsobu zpracování osobních údajů:
 • Účel: evidence uchazečů o zaměstnání v DCIT, a.s., divize PROVYS
 • Typ údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, další údaje uvedené v životopise
 • Právní základ: oprávněný zájem DCIT, a.s., divize PROVYS (předsmluvní jednání v pracovněprávních vztazích)
 • Předávání dalším příjemcům: ne
 • Profilování, automatizované rozhodování: ne
 • Doba zpracování: 3 roky od posledního kontaktu s uchazečem
 • Kontakt (uplatnění práv, námitky, dotazy): gdpr-info@dcit.cz